Med svin på skogen

Fotograf: Randi Ledaal Gjertsen