Trondheim torv, Kongensgt. 7, Trøndelag
18. feb. 2017 - kl 11:00 - 16:00

Kontaktperson: Øygunn Skaret (trondelag@bondensmarked.no)
Informasjon

Sesongstart i Trondheim

Bilde fra Trøndelag

Produsentene som deltar